Ποιοι ειμαστε

Η εταιρεία GA IT Solutions δημιουργήθηκε με όραμα να προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύτατο και ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου με την χρήση νέων τεχνολογιών τεχνολογίας αιχμής, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη τους, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της θέσης τους και την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η GA IT Solutions δημιουργήθηκε το 2011 και από τότε προσφέρει υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας και απαιτήσεων βασισμένη στην ικανότητα και εμπειρία που διαθέτει.

Κύριοι τομείς της δραστηριοποίησής της GA IT Solutions είναι υπηρεσίες πληροφορικής, σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύων, λογισμικό και ιστοσελίδες καθώς και υπηρεσίες οργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου.