Ψηφιακη διαφημιση

Η GA IT Solutions, αναλαμβάνει μαζί με την κατασκευή της ιστοσελίδας σας την ψηφιακή διαφήμιση της ώστε να έχει άμεσα και γρήγορα την αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα που χρειάζεται από τους υποψήφιους πελάτες.

Σήμερα ο παραδοσιακός τρόπος διαφήμισης μιας επιχείρησης και των προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρει, δεν αρκεί ώστε η επιχείρηση να εκμεταλλευτεί στο έπακρον τις δυνατότητες διαφήμισης που υπάρχουν. Τα τελευταία χρόνια με την αλματώδη εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων η δυνατότητα για διαφήμιση της επιχείρησης μέσω αυτών δίνει την δυνατότητα για στόχευση σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού με κριτήρια την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, το μορφωτικό επιπέδο, καθώς και την γεωγραφική περιοχή στην οποία διαμένουν ή εργάζονται.

Το πλεόν διαδεδομένο εργαλείο για εφαρμογή διαφημιστικής καμπάνιας είναι το Facebook καθώς και το Google+. Τα δύο αυτά δίκτυα κρύβουν μεγάλη πελατειακή βάση καθώς τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις διατηρούν παρουσία και όλο περισσότερες προχωρούν στην δημιουργία "προφιλ" ώστε με την κατάλληλη διαφημιστική ενέργεια να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στα κοινωνικά αυτά δίκτυα.

Η GA IT Solutions μπορεί να σας προτείνει μια ολοκληρωμένη καμπάνια με όλες τις βέλτιστες παραμέτρους ώστε η επίχείρηση σας να εκμεταλλευτεί την μεγάλη πελατειακή βάση που κρύβεται στα κοινωνικά δίκτυα.