Συμβολαια Υποστηριξης

Η GA IT Solutions, αναλαμβάνει την υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων της επιχείρησης σας μέσω προσιτών και ελκυστικών συμβολαίων υποστήριξης τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των λειτουργιών και αναγκών της επιχείρησης στο τομέα της πληροφορικής. 

Η ύπαρξη συμβολαίου υποστήριξης το οποίο καλύπτει τις λειτουργίες της επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής, προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα καθώς υπάρχει η δυνατότητα για άμεση υποστήριξη σε οποιαδήποτε δυσλειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, εξ αποστάσεως (απομακρυσμένης σύνδεσης) καθώς και προγραμματισμένων επισκέψεων στο χώρο της επιχείρησης. Τα πλεονεκτήματα είναι άμεσα ορατά για την επιχείρηση καθώς σε οποιαδηποτε δυσλειτουργία η επέμβαση για αποκατάσταση του προβλήματος είναι άμεση χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος από την λειτουργία της επιχείρησης.

 

Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στα συστήματα πληροφορικής αφορούν:

• Την υποστήριξη λογισμικού (Microsoft Windows Operating Systems & Office 365/Exchange Server/Skydrive/Share Point).
• Τη συντήρηση και επέκταση τοπικού δικτύου.
• Τον τεχνικό έλεγχο υπολογιστικών συστημάτων και την αποκατάσταση βλαβών.
• Τον εντοπισμό και την αφαίρεση ιών.
• Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή (σύνδεση σε υπάρχον δίκτυο).
• Τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών.
• Την παροχή υπηρεσιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας (back up) και ανάκτησης αρχείων (restore).
• Την εγκατάσταση λογισμικού.
• Την τεχνική υποστήριξη εξ αποστάσεως (TeamViewer).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε αναλυτικά τις πραγματικές σας ανάγκες σε τεχνική υποστήριξη και να προτείνουμε την καλύτερη λύση σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης σας.